REFERENSER

ZENEGY ÄR FÖR ALLA VERKSAMHETER - STORA SOM SMÅ

icon_scroll

Ett urval av våra referenser

Alla verksamheter kan använda Zenegy - oavsett typ eller storlek. Vi uppfyller både enkla och mer komplexa behov för lönehantering. Nedan kan du se ett urval av de versamheter som valt att använda Zenegy som deras lönesystem.