Stöd för avdelningar

Kategori:

Dato:


Med Zenegy kan verksamheter indela anställda i olika avdelnignar för att ge en enklare och klar överblick.

Man kan exempelvis upprätta en avdelning för administration, sälj och bokföring, och därefter väljer man vilken avdelning respektive ansälld ska tillhöra. På detta sätt kan verksamheten enkelt se hur lönekostnaderna fördelas samt jämföra löneposten med varandra.