Smart lönehantering

Kategori:

Dato:


I Zenegy finns det möjlighet för måna typer av rapporter. Nedan visar vi på du hittar bokföringsunderlag för färdigställda löner. Du kan ta fram både SIE fil som du skickar till bokföringsprogrammet men även att du har möjlighet att ta ut bokföringsunderlaget som excell fil.

 

Utöver filhämtningar så har du även möjlighet att både skicka AGI rapporten automatiskt till skatteverket eller om du vil ladda ner filen som underlag. 

 

Det är enkelt, smidigt och snyggt!