Notifikationer

Kategori:

Dato:


Genom att aktivera notifieringar kommer exempelvis förtagsledaren eller avdelningschefen att meddelas när en anställd registrerar sjukfrånvaro, semester, utlägg etc. Ett meddelande skickas också till den anställde om exempelvis kontonumret ändras. På detta sätt är du alltid uppdaterad på alla registreringar och ändringar i ditt företag. 

Det är även möjligt att få meddelande när en anställd har födelsedag eller att årsdagen närmar sig. Under födelsedagar kommer du att meddelas 14 dagar för en specifik ansrtällds födelsedag. För dessa funktioner får enbart exempelvis avdelningschefen meddelandet för de anställda som arbetar på hans avdelning.